Vlagprotocol

Een vlag is een eerbetoon aan bijvoorbeeld een natie en hoort daarom niet s nachts buiten te hangen. Het hijsen van de vlag gebeurt dan ook bij zonsopgang, het neerhalen bij zonsondergang. Alleen wanneer een landenvlag aan beide zijden door schijnwerpers wordt belicht mag deze na zonsondergang blijven hangen. Een vlag behoort de grond niet te raken. Vroeger werd een vlag die de grond wel raakte verbrand. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. De vlag kan dan gewoon gewassen worden. Het doek wordt wel verbrand wanneer het opzettelijk wordt misbruikt.

De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van het koninkrijk der Nederlanden en hoort daarom overal op Nederlands grondgebied een ereplaats te hebben. Het is niet toegestaan de nationale driekleur te gebruiken voor commerciële doeleinden of te bedrukken met (reclame) teksten. In 1937 heeft de toenmalige koningin Wilhelmina de kleuren van de Nederlandse vlag bij koninklijk besluit vastgesteld: helder (vermiljoen) rood, helder wit en (kobalt) blauw. Voor de afmeting van de vlag gelden geen regels. In het algemeen wordt de verhouding lengte-breedte van 3 : 2 aangehouden.

4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we, op 5 mei vieren wij de bevrijding van ons land. Op beide dagen wordt de Nederlandse vlag gebruikt.
Kijk voor meer informatie over het protocol op 4 en 5 mei bij: Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Vlagprotocol op 4 mei
De nationale herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Om die reden is het halfstok hangen officieel ook beperkt tot de tijdsperiode van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10).
Het moment van twee minuten stilte vindt plaats vanaf 20.00 uur. Daarna wordt de vlag niet in top gehesen (ook niet bij officiële herdenkingsplechtigheden), maar blijft overal halfstok tot zonsondergang. Bij het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst in top gehesen, waarna de vlag wordt neergelaten totdat het midden van de vlag op de helft van de gebruikelijke hoogte is. Het is belangrijk er op te letten dat de vlag in geen enkel geval – ook bij windstilte – de grond of een ander obstakel raakt. De vlag wordt binnengehaald door de vlag eerst langzaam in top te hijsen en vervolgens neer te halen.

Vlagprotocol op 5 mei
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top. Alleen wanneer het rood, wit en blauw aan beide zijden door schijnwerpers wordt belicht, mag deze na zonsondergang blijven hangen.

Wimpels
De oranje wimpel wordt officieel alleen gebruikt op verjaardagen van leden van het Koninklijk huis en op Koningsdag.