Onder de tabs staat het programma dat door het Comité rond 4 mei wordt aangeboden