2021:

In 2020 werd de Stilste Tocht ooit gehouden. In 2021 zal het eveneens stil zijn.

Op 4 mei 2021 zal er een herdenking en een kranslegging bij het monument op het Kerkplein zijn. Slechts een aantal uitgenodigde personen mag, in verband met corona, daarbij aanwezig zijn. Wel is het mogelijk de plechtigheid live te volgen op online platformen en tv-zenders van HN en WEEFF.

De Stille Tocht en het concert in de Oosterkerk gaan dit jaar ook (weer) niet door.

De Open Joodse Huizen zijn dit jaar niet te bezoeken. De Open Joodse Huizen zullen wel online te bezoeken zijn. Op 4 mei zal Bart Lankaster vanuit Hoorn vertellen over verzetsvrouw Trien de Haan.

De gebruikelijke bezoeken aan de Adoptiescholen zullen dit jaar ook niet plaats vinden. Om de leerlingen van deze en alle andere basis scholen van Hoorn toch te informeren is een film gemaakt over de oorlogsmonumenten in Hoorn.

2020:


75 jaar Vrijheid in Hoorn vieren we thuis

De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. Dat zouden we ook groots gaan vieren in Hoorn, Blokker en Zwaag. Maar alle voorbereidingen ten spijt: onze vrijheid vieren we dit jaar noodgedwongen thuis.
Daar laat het Comité 40-45 Hoorn en de projectgroep 75 jaar Vrijheid in Hoorn het echter niet bij zitten. Een aantal activiteiten worden doorgeschoven naar het najaar:
1. Theater Op de Bon vindt plaats in het Cultureel Weekend op 5 september;
2. De muziekvoorstelling Stil Verzet van Westend wordt op 21 en 22 november opgevoerd.

4 mei: online toespraak van de burgemeester
Maar waar mogelijk wordt in Hoorn rond 4 en 5 mei toch samen herdacht en de vrijheid gevierd. De Stille Tocht lopen we niet met elkaar, maar via een Facebooklivestream kan iedereen op 4 mei thuis kijken naar een live-reportage vanuit Hoorn.
Beleef de herdenking met de kranslegging van Eddy Boom, voorzitter van Comité 40-45 Hoorn, en burgemeester Jan Nieuwenburg. Na de speech van de burgemeester klinkt het Wilhelmus op het carillon vanuit de Grote Kerk Hoorn.
Daarna volgt de documentaire ‘De oorlog van mijn vader’ van Joost Schrickx die thuis te volgen is.

Andere activiteiten
Op 5 mei wordt een (eerder opgenomen) concert van het Hoorns Harmonie Orkest gebracht, met een woord vooraf door onze burgemeester.
Ook de plaatsing van de plaquette op het NS-stationsgebouw voor de weggevoerde joden op 20 april, wordt gefilmd en uitgezonden.

Heel Hoorn Vlagt op 5 mei
Heel Hoorn Vlagt op 5 mei. Doe je mee? Zo kleuren we de stad en vieren we toch gezamenlijk de vrijheid.

En uiteraard houden we bij alles een slag om de arm: het kan zijn dat er vanuit het Rijk nog verdergaande maatregelen zullen volgen. Op de site www.vrijheidinhoorn.nl en de bijbehorende facebookpagina 75jaarvrijheidinhoorn zal de actuele stand van zaken rondom het Bevrijdingsbord te vinden zijn. Want ook dit jaar gaan we vrijheid vieren in Hoorn. Omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is – zeker nu niet.

Theater op de Bon
uitgesteld

Theater op locatie, in de binnenstad van Hoorn.

Tentoonstellingen, wandelingen, onthulling plaquette, plaatsing van stenen, theaterroute, lezingen.
Een grote diversiteit van allerlei activiteiten “op de bon”
Misschien nog later in dit jaar.

Expositie Truus Menger in Hoorn
is vooralsnog verzet naar 2021

In plaats van de traditionele expositie van foto’s die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Hoorn zijn gemaakt door dhr. J. Osinga,  wilden we in 2020 alle aandacht geven aan Truus Menger.
Zowel haar activiteiten als verzetsvrouwe als haar kunstwerken zou u kunnen aanschouwen. In april 2020 gaat dit niet door.

Locatie: De Boterhal.
Meer informatie vindt u op deze pagina

Open Joodse Huizen


Ook in 2020 zou deze activiteit georganiseerd worden.

In 2018 werden in Hoorn op 9 locaties getuigen, nazaten en/of buurtbewoners verhalen vertellen over vervolging, verzet en bevrijding.
In 2019, waren het er 10, en dit jaar zijn het er 11. Niet altijd zijn het dezelfde woningen, dus weer opnieuw genoeg adressen om te gaan luisteren.
Het programma voor 2020 vindt u op deze pagina.
Nagedacht wordt of er een alternatieve manier is om de verhalen naar buiten te brengen.

Stille Tocht en Herdenking – 4 mei 2020

De Stille Tocht zal er niet zijn in 2020.
Een korte herdenking bij de Grote Kerk zal in hele klein kring wel worden gehouden Spreker in 2020 is dhr. Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn. Zijn toespraak zal worden opgenomen en uitgezonden.
Meer info….

Concert in de Oosterkerk 4 mei vervalt

Na afloop van de herdenking wordt elk jaar in de Oosterkerk een concert gegeven.

Dit jaar zou muziekschool Boedijn dit concert verzorgen. Dit gaat helaas niet door.
Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.