Oorlog in Hoorn

Een nieuw project is gestart om het verhaal van de “Oorlog in Hoorn” breder bekend te maken.
Een aantal organisaties hebben hiertoe de handen ineengeslagen: het Hoorns Comité 4045, kunstenaarscentrum De Blauwe Schuit, Cinema Oostereiland, Vita Media/De Praktijk en Schouwburg Het Park.

Afgelopen jaar is de app “Oorlog in Hoorn” gelanceerd. De app is een op zichzelf staand educatief programma dat volwassenen, leerlingen en docenten van de basisscholen kunnen downloaden en gebruiken. In de praktijk blijkt dat scholen behoefte hebben aan een uitgebreider lessenpakket waarin de app verweven is.
Het nieuwe project is niet alleen bedoeld om een lessenpakket om de app heen te bouwen, maar om de verhalen over de oorlog in Hoorn voor komende generaties te bewaren.
Dit project wordt gefinancierd door de Gemeente Hoorn, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en het VSBfonds.

Doelstelling:
a. het verhaal van de oorlog zichtbaar maken vanuit een persoonlijk vertelperspectief
b. de Hoornse basisscholen van een aansprekend, actief educatief programma voor groep 6 t/m 8, te voorzien over de oorlog in Hoorn
c. een 25tal jongeren van de VO scholen in aanraking te brengen met de verhalen door hen documentaires en filmpjes te laten maken.

Voor het bouwen van de app is veel materiaal verzameld. Vita Media en De Praktijk bouwen een website die het verhaal van de oorlog in Hoorn vertelt. Het is in feite een verdieping ten opzicht van de app die slechts korte teksten en statische beelden laat zien. Op de website wordt alle informatie toegankelijk gemaakt, ook voor volwassenen.
Aan de site wordt ook een viertal lessen gekoppeld, filmpjes en documentaires.

De lessenreeks is door alle basisscholen te gebruiken in reguliere lessen die informatie en opdrachten bevatten. De app vormt onderdeel van de lessenreeks. Het Westfries Museum zal als erfgoed-educatiespecialist daarbij adviseren.
De lessenreeks is bedoeld voor 10 tot 12 jarigen.

Samen met Cinema Oostereiland zijn een aantal minidocumentaires gemaakt met daarbij korte aansprekende filmpjes.
Een aantal getuigen van de oorlog leven nog. Deze ouderen zijn – nu het nog mogelijk is – geinterviewd door jongeren van een aantal VO scholen. Met deze leerlingen zijn er ook filmpjes gemaakt, bedoeld als uitwerking van de app. Bijvoorbeeld door commentaar te geven op de lotgevallen van de tweeling die in de app te horen en te zien zijn.
Janna de Lathouder (regisseur) is betrokken bij de vormgeven van deze filmpjes. De Blauwe Schuit betrok de scholen bij het project.

Vandaag, 11 april 2018 is de website klaar, de lessenreeks beschikbaar, documentaires en filmpjes gemaakt, en is alles onder de aandacht gebracht. Het doel is dat alle basisscholen in Hoorn het educatieprogramma opnemen in hun programma, voor bijv. groep 6 of 7.
Daarvoor wordt elke basisschool de gelegenheid gegeven om in april het theaterstuk “Na Rosa” te zien in Schouwburg Het Park. Deze voorstelling is gemaakt door Janna de Lathouder.
De voorstellingen vinden plaats op 4 april (mo), 5 april  (mo en mi), 24 april mo en mi) en 25 april (mo).
Voorafgaand aan het programma krijgen de scholen uitleg over het educatieprogramma, de website en het gebruik van de app.

Na Rosa
Willem zit tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon op school en hij gaat naar voetbal. Maar op een dag is Rosa ineens verdwenen. “Verhuist” wordt hem verteld, maar niemand kijkt hem daarbij recht in de ogen. Op dat moment begint voor Willem de oorlog pas echt. Hij kan zich niet langer afzijdig houden en zoekt een manier om zich te verzetten. Maar wat kan een gewone schooljongen betekenen in zo’n abnormale situatie die de oorlog is?