werkstuk leerlingen

Herdenking 2022

Vandaag 5 mei, zijn alle herdenkingen achter de rug.
De herdenking op 4 mei begon bij het Vliegersmonument, daarna de herdenking bij de Oorlogsgraven in Hoorn. En ’s avonds natuurlijk de Stille Tocht met daarna het herdenkingsconcert in de Oosterkerk.
U kunt de verslagen en eventuele foto’s terugvinden op deze website.
De expositie in de Boterhal is nog te bezoeken tot en met zondagmiddag 8 mei a.s. Daar ziet u niet alleen werk van verzetsvrouw Truus Menger-Oversteegen, maar ook het werk van de leerlingen van de basisscholen die een van de oorlogsmonumenten in Hoorn hebben geadopteerd.

Herdenking NS station

Op woensdag 20 april om 12.18 werden de weggevoerde Joodse inwoners herdacht.
De trein met deze inwoners vertrok om 12.18 uur vanuit Hoorn, 80 jaar geleden.
Lees het verslag op deze pagina Herdenking. (klik)

Opening expositie 2022

Op woensdag 13 april 2022 ontvingen we in de Oosterkerk ongeveer 280 leerlingen van basisscholen, groepen 7 en 8. Zij hebben afgelopen twee weken gewerkt aan hun manier van verbeelding van wat Vrijheid en Verbondenheid met elkaar te maken hebben. Deze kunstwerken werden deze dag getoond en waar nodig toegelicht.
Hun werken worden ook in de expositie in de Boterhal tentoongesteld.
Zie voor meer informatie deze pagina (klik).

Onderzoek naar Joods vastgoed afgerond

Onderzoek naar Joods vastgoed afgerond

27 januari 2022

De gemeente heeft geen actieve of bijzondere rol gespeeld bij de verkoop van Joodse panden in de Tweede Wereldoorlog. Dit blijkt uit het onderzoek dat de heren Ottens en Schütz hebben uitgevoerd op verzoek van de gemeente.

Wel heeft de gemeente twee panden zelf gekocht tijdens de oorlog. Tijdens het rechtsherstel na de oorlog werd vooral naar de juridische kant gekeken, maar de menselijke kant daarbij ontbrak. Dit is een belangrijke constatering van de onderzoekers.

Motie in de raad

De gemeenteraad heeft in november 2020 een motie van de Fractie Tonnaer aangenomen. Daarmee vraagt de raad om onderzoek te laten doen naar de roof van Joods vastgoed. En dan vooral naar de rol van de gemeente bij het proces van doorverkoop aan niet-Joden. En naar hoe het rechtsherstel is verlopen. De heren Egbert Ottens en Raymond Schutz hebben het onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste informatiebronnen voor hun onderzoek zijn de archiefstukken uit het Westfries Archief en het Nationaal Archief.

Leren van het verleden

Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Wat er in Hoorn en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is gruwelijk. De onderzoekers vertellen verschillende schrijnende verhalen in hun onderzoek. Over mensen die bestolen zijn van hun woning en moesten vechten om deze terug te krijgen. Van deze verhalen en de conclusies kunnen we nog steeds leren. De onderzoekers noemen het rapport heel treffend “Blind voor de eigen tekortkomingen”. Ook vandaag de dag mogen we dat niet zijn als overheid, als maatschappij en als mens. Ik ben dankbaar voor het werk dat de onderzoekers hebben verricht.’

50 panden doorverkocht in Hoorn

Bij het uitbreken van de oorlog telde Hoorn officieel 45 Joodse inwoners. Bij de volkstelling in 1947 waren dit er nog maar 13. Tijdens de bezetting werden de panden van Joodse eigenaren afgenomen en doorverkocht. De Duitse bezetter hield dit bij in een ‘Verkaufsbücher’. Hierin staat dat er in Hoorn 50 panden zijn doorverkocht van het totaal van 82 panden van 11 Joodse eigenaren. Het Joods vastgoed bevond zich grotendeels in het oude stadscentrum. Het varieerde van statige panden tot winkels. En van bedrijfspanden tot woonhuizen in een wisselende staat van onderhoud.

Geen actieve rol in het verkoopproces

De doorverkoop van panden was een zaak tussen makelaar, koper en notaris. Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat gemeente in het verkoopproces een actieve rol had. Wel kreeg de gemeente van notarissen verzoeken om informatie aan te leveren over de panden. De gemeente leverde informatie over de gemeentelijke lasten, belastingen en eventuele betalingsachterstanden.

De gemeente Hoorn heeft geen navorderingen opgelegd aan Joodse eigenaren van niet-betaalde erfpacht, straatbelasting of wisseltonnenstelsel. Wel vonden de onderzoekers navorderingen van enkele nalatige oorlogskopers van Joodse panden. Maar die panden stonden toen al niet meer op naam van de Joodse eigenaren.

Aankoop van Slapershaven 2 en 3

De gemeente heeft zelf twee onteigende panden aangekocht: Slapershaven 2 en 3 van de weduwe Polak-Levie. De bouwkundige staat van deze ‘Bossupanden’ was erg slecht. Er werd gevreesd voor de sloop van deze monumentale panden. Het daadwerkelijke herstelwerk liet nog tot ver na de oorlog op zich wachten. Volgens de gemeente van toen handelde zij met goede bedoelingen, om deze panden te behouden. Maar een notaris oordeelde dat de gemeente van een foute regeling onder een fout regime gebruik had gemaakt. ‘Het beroep op het publiek belang voor het behoud van de panden, getuigt van blindheid voor de eigen tekortkomingen’, vatte de notaris de opstelling van de gemeente samen. In 1953 volgde rechtsherstel en gingen de panden terug naar de erfgenamen van weduwe Marianna Polak-Levie.

Rechtsherstel in Hoorn

Het rechtsherstel in Hoorn is niet anders, sneller of trager verlopen dan in de rest van Nederland, concluderen de onderzoekers. De rechtsherstelprocedures waren vaak erg ingewikkeld waarbij partijen soms lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. De oorspronkelijke Joodse eigenaren, of hun erfgenamen, moesten het rechtsherstel zelf aankaarten. Degenen die het pand direct of kort daarna met winst verkochten, bleven tijdens het rechtsherstel buiten schot. De eigenaar die het pand bij de bevrijding in eigendom had, kreeg het verzoek tot rechtsherstel. In alle gevallen is het recht in Hoorn hersteld, maar alleen in juridisch en zakelijk opzicht. De onderzoekers bespreken verschillende voorbeelden in hun rapport. Ze concluderen dat er ‘een gevoel blijft van morele tekortkoming bij de oorlogskopers [..] en dat het rechtsherstel onnodig lang heeft geduurd’.

Aanbevelingen van de onderzoekers

Leer van het verleden en gebruik de voorbeelden voor integriteitstrainingen, adviseren de onderzoekers. Blijf aandacht schenken aan projecten over oorlog en vrede en 4 en 5 mei. En stimuleer ook dat het onderwijs hier actief mee bezig is. Dit zijn enkele aanbevelingen van de onderzoekers. Het college bekijkt hoe de gemeente met de aanbevelingen aan de slag gaat.

 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Bron: www.hoorn.nl

Struikelsteen wordt vervangen

Laatste bordjes met QR Code officieel aangebracht.

Op 11 september 2021, Open Monumentendag, schroefde wethouder Samir Bashara een bordje met QR code op het monument op het Kerkplein. Bij deze handeling werd hij geassisteerd door Eddy Boom, de voorzitter van het Comité.

 

Ook werd er een bordje aangebracht op het Vliegeniersmonument aan de Westerdijk. Jos de Groot, een van de initiatiefnemers van dit monument, schroefde samen met Eddy Boom het bordje vast.

Hoornse oorlogsmonumenten onthullen geheimen via QR-codes

De verhalen van 15 Hoornse oorlogsmonumenten kunnen voortaan eenvoudig ontsloten worden met een mobiele telefoon. Ze zijn namelijk uitgerust met een QR-code. Het  ‘Comité 40-45 Hoorn’ heeft dit, in samenwerking met de gemeente Hoorn, verwezenlijkt. Wethouder Samir Bashara bevestigt op zaterdag 11 september – tijdens Open Monumentendag – om 11.00 uur officieel het laatste bordje bij het monument van de Grote Kerk. Daar waar op 4 januari 1944 de executie van vijf mannen door de Duitse bezetter plaatsvond.

 

Ook in Hoorn gaan er vele verhalen schuil over de Tweede Wereldoorlog achter de gevels van de huizen en ligt het oorlogsverleden onzichtbaar verankerd op straat en in de stad. Het ‘Comité 40-45 Hoorn’ maakte deze gebeurtenissen al eerder zichtbaar met het plaatsen van monumenten, maar ook met de website ‘Oorlog in Hoorn’ en de bijbehorende app met speurtocht en wandeltocht. Deze zomer heeft het comité in samenwerking met gemeente Hoorn tevens QR-codes op verschillende oorlogsmonumenten aangebracht om de verhalen niet verloren te laten gaan.

 

Oorlogsverhalen scannen met een mobiel

Inwoners en bezoekers van Hoorn kunnen eenvoudig met hun mobiele telefoon de code scannen en de verhalen lezen over Hoorn in de Tweede Wereldoorlog – op de locaties waar de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Zo komt men met één klik meer te weten over bijvoorbeeld de Joodse onderduikers die pal achter het Duitse hoofdkwartier verborgen zaten. En over de NSB’er die wordt geliquideerd door het verzet in een kapperszaak op de Nieuwstraat; een actie die leidt tot de executie van de vijf mannen voor de Grote Kerk.

 

Officiële opening door de wethouder

Wethouder Samir Bashara bevestigt tijdens Open Monumentendag bij het monument van de Grote Kerk de laatste QR-code. Kort daarna zullen Jos de Groot en Frank Leek van het Comité 40-45 Hoorn datzelfde doen bij het monument van de Vliegtuigramp aan de Westerdijk. Hiermee wordt officieel de QR-coderoute in gebruik genomen waardoor de Hoornse oorlogsherinneringen in leven blijven.

 

De wandeling langs oorlogsmonumenten kan overigens ook gedaan worden via een speurtocht voor kinderen of wandeling voor volwassenen op mobiel of tablet. Download de gratis app met oorlogsverhalen via de appstores van Apple en Android. En ook vanuit huis kunnen de verhalen worden gelezen. De website ’Oorlog in Hoorn’ is namelijk hét platform waarop alle verhalen uit de oorlog worden verzameld en bewaard voor de volgende generaties. Naast verhalen, foto’s en video’s zijn er ook zes digilessen voor het basisonderwijs opgenomen. www.oorloginhoorn.nl.

 

Oorlog in Hoorn is een project van Comité 40-45 Hoorn. www.comite4045.nl

Concept en uitvoering: Cultureel Reclamebureau De Praktijk en Communicatiebureau Vitamedia.

In 2021 zal het eveneens stil zijn

In 2020 werd de Stilste Tocht ooit gehouden. In 2021 zal het eveneens stil zijn.

Op 4 mei 2021 zal er een herdenking en een kranslegging bij het monument op het Kerkplein zijn. Slechts een aantal uitgenodigde personen mag, in verband met corona, daarbij aanwezig zijn. Wel is het mogelijk de plechtigheid live te volgen op online platformen en tv-zenders van HN en WEEFF.

De Stille Tocht en het concert in de Oosterkerk gaan dit jaar ook (weer) niet door.

De Open Joodse Huizen zijn dit jaar niet te bezoeken. De Open Joodse Huizen zullen wel online te bezoeken zijn. Op 4 mei zal Bart Lankaster vanuit Hoorn vertellen over verzetsvrouw Trien de Haan.

De gebruikelijke bezoeken aan de Adoptiescholen zullen dit jaar ook niet plaats vinden. Om de leerlingen van deze en alle andere basis scholen van Hoorn toch te informeren is een film gemaakt over de oorlogsmonumenten in Hoorn.

onthulling monument

Odile Moereels

Op maandag 28 september is ter herinnering aan Odile Moereels een gedenkteken onthuld. Het herinneringsmonument is geplaatst in de binnentuin van het Dijklander ziekenhuis is Hoorn. Odile was directrice van het stadsziekenhuis in Hoorn. Zij was, samen met Aaf Dell en Dieuw van Vliet, actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie ook de pagina In de pers.

kunstenaar naast monument

de ontwerper van het gedenkteken

onthulling monument

onthuld door een nicht

bordje met informatie

Cultuurweekend 6 september 2020

Op 6 september is het cultuurweekend in Hoorn.  De jaarlijkse cultuurproeverij.
Dit jaar op een andere manier. Een van de onderdelen is Theater op de Bon. Dat zijn kleine theatervoorstellingen op basis van Hoornse oorlogsverhalen in het kader van 75 jaar Vrijheid.
Met deze route stap je in de geschiedenis. De verhalen zijn verwerkt tot monologen en korte theatervoorstellingen van plm. 15 minuten.
Achter gevels van de monumenten blijken verhalen schuil te gaan van moed, wanhoop, verraad en doorzettingsvermogen.
Kijk voor meer informatie op Oorlog in Hoorn

Voor het complete programma:  Cultuur Hoorn
Voor de meeste activiteiten moet worden gereserveerd!