Herdenkingsplaquette Jeudje

De geschiedenis

De herdenkingsplaquette in Hoorn herinnert aan de medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven onderdak boden aan vervolgden.

Oprichting

Aanvankelijk was het de opzet om het Hoornse echtpaar Henk en Gré Sant te herdenken, maar later werd besloten om alle Hoornaars die tijdens de oorlog onderduikers hadden, te eren. Het initiatief kwam van wijlen de heer Dirk Bakker.

Onthulling

Het monument is onthuld op 4 mei 2006 door Floor en Job Bakker (kleinkinderen van de initiatiefnemer, wijlen de heer Bakker) en door burgemeester G.O. van Veldhuizen.

Locatie

Het monument bevindt zich aan de muur op het bruggetje tussen het Jeudje en de G.J. Henninkstraat in Hoorn.Het Jeugdje was de plek waar de Hoornse Joden woonden.

Materiaal en tekst

De herdenkingsplaquette in Hoorn is van brons. Op de plaat is een afbeelding van de oude binnenstad van Hoorn aangebracht. De plaquette is ingemetseld in een bakstenen muurtje.
De tekst op de plaquette is afkomstig uit de talmoed en luidt:

‘HIJ DIE ÉÉN LEVEN REDT,
REDT DE HELE WERELD’.

Meer informatie over dit monument vindt u hier.