Floor en Job Bakker onthulden samen met burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen op donderdag 4 mei 2006 een gedenksteen ter herinnering aan diegenen die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven in onze stad Hoorn vervolgden onderdak boden. Op de gedenksteen prijkt een tekst uit de talmoed:
Hij die één leven redt, redt de hele wereld.
Deze herinneringsplaquette is aangebracht in de stenen muur bij het bruggetje tussen het Jeudje en de G.J. Henninkstraat in de Hoornse binnenstad.