Het monument op het Kerkplein is een wit natuurstenen reliëf van een staande, naakte mannenfiguur die zijn hoofd naar beneden heeft gericht. Het reliëf is geplaatst in een nis. Onder het reliëf bevindt zich een ingemetselde gedenksteen. De tekst op het monument is als volgt:

Hier vielen op 4 januari 1945 als slachtoffer van de onmenselijke wreedheid der duitsche onderdrukkers. De namen zijn te vinden op de pagina: Stille tocht. Hulde en dank voor het offer van hun leven dat zij brachten voor het vaderland.

Dit monument is onthuld in 1947 door Mw. Jonker, de echtgenote en de dochter van een der gefusilleerden. Zij onthulden in aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen in 1990 ook het eerste handje ( De handen ) dat ontworpen was door Truus Menger.

De ontwerper en beeldhouwer van het monument is dhr. P. Starreveld.