Jeugd wordt betrokken bij Tweede Wereldoorlog

Ondanks dat het einde van de Tweede Wereldoorlog al méér dan zeventig jaar achter ons ligt toont de huidige jeugd toch de nodige interesse voor dit onderwerp. Het is het Hoorns Comité 40-45 dat zich vooral inzet om deze belangstelling te bevorderen en de jongeren waar nodig informatie te verschaffen. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van een ”speurtocht” langs plaatsen in de stad die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder werd er sinds kort een app met als titel Oorlog in Hoorn opgezet die een nog ruimer beeld geeft van het gebeuren in de stad gedurende die oorlogsjaren. Deze app kwam tot stand met medewerking van Reclamebureau De Praktijk en Communicatiebureau Vitamedia uit Hoorn.

In aansluiting op dit alles verschijnt een speciale website als portal voor alle verhalen over de oorlog in Hoorn. Met daarop ook digilessen voor het basisonderwijs, video’s van ooggetuigenverslagen en theaterscènes gemaakt door Hoornse scholieren.

Voor het  optekenen van verslagen van ooggetuigen werd op maandag 12 maart j.l. een filmdag gehouden in de zalen van Cinema Oostereiland. Leerlingen van het Newton College, Werenfridus, d’Ampten en Clusius  College werden in de gelegenheid gesteld een aantal ouderen die de oorlog nog hebben meegemaakt te interviewen en op beeld vast te leggen. De generatie die de Tweede Wereldoorlog nog daadwerkelijk heeft beleefd is inmiddels een uitstervend ras. Daarom is het zaak dat hun kennis nu voor het nageslacht blijft bewaard.

De deelnemende jongeren hadden zich voorbereid op het gebeuren en vragen samengesteld die ze aan de “getuigen” konden voorleggen. Het ging daarbij hoofdzakelijk om dramatische gebeurtenissen als de vliegtuigcrash boven Hoorn in 1944 en de fusillade van vijf gevangenen in 1945.

Op 11 april opent burgemeester Jan Nieuwenburg het bijzondere project. Dit gaat gebeuren tijdens de presentatie Bezet en Bevrijd in de Oosterkerk. Bij die gelegenheid zullen ook de resultaten getoond worden van de jeugdige filmmakers.

Op de foto: Lindsay, leerlinge van het Tabor College d’Ampte, stelt de vragen aan de 80-jarige heer Zack die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk heeft meegemaakt. Het filmwerk hierbij was in handen van Jens, eveneens leerling van het Tabor College d’Ampte.