Geschiedenis van het Comité.

De Stichting “Het Hoorns Comité 1940 -1945” is op 13 november 1991 opgericht. Maar al vanaf de bevrijding in 1945 zijn er initiatieven geweest om te herdenken. Aan deze herdenking is vanaf dat moment  de vorm gegeven van een, inmiddels  jaarlijks terugkerende,  Stille Tocht door de binnenstad van Hoorn. In het Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn (2017 no. 1) heeft Hans Rijswijk hierover het artikel “Stille Tocht niet altijd geruisloos” geschreven. Als u het artikel wil lezen klik dan hier.

De afgelopen jaren heeft het Comité ook andere activiteiten georganiseerd. Er worden op scholen lezingen gehouden met als doel jonge mensen te informeren over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.  Rond 4 mei wordt er een tentoonstelling georganiseerd. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren op vele plaatsen in Hoorn, veelal in samenwerking met andere verenigingen en de Gemeente Hoorn,  plaquettes geplaatst die herinneren aan trieste gebeurtenissen en momenten van heldenmoed In 2012 laat het Comité in Hoorn, na een initiatief van drie burgers, zestien Stolpersteinen plaatsen

Van recente datum is  de ontwikkeling van de app Oorloginhoorn en de koppeling van deze app met QR-codes bij de monumenten en plaquettes