De monumenten in Hoorn en de band met basisscholen

De vier monumentjes langs de Stille Tocht die jaarlijks in Hoorn gelopen wordt, zijn sinds 2009 geadopteerd door vier basisscholen. Maar ook het Vliegersmonument aan de Westerdijk,  het Grote monument aan de Grote Kerk, de oorlogsgraven aan het Keern, de Stolpersteinen in Hoorn en herinneringsplaquettes in de stad zijn door scholen geadopteerd.
Het is vooral een emotionele adoptie. Van de scholen wordt niet meer gevraagd dan hun monument onder de aandacht te brengen van de leerlingen.

Voor het Comité 40-45 in Hoorn is het belangrijk dat jonge kinderen al vroeg op de hoogte worden gebracht met feiten die zich hebben afgespeeld in het verleden. Emotionele adoptie betekent ook dat kinderen met een andere blik naar monumenten op straat kijken en waardering willen en kunnen opbrengen om deze goed te behandelen. Het Comité wil in goede samenwerking met de 10 scholen hen daadwerkelijk betrekken bij o.a. de fototentoonstelling in de Boterhal en het meelopen in de Stille Tocht.

Naast het adopteren van monumenten, is ook een app gerealiseerd. Zie daarvoor de betreffende pagina.
In 2018 is ook de website “Oorlog in Hoorn” tot stand gekomen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Welke scholen een monument geadopteerd hebben, ziet u op deze pagina.

Op 11 april 2018 was de officiële opening van de expositie met o.a. de presentatie van hun werkstukken.
De opening vond plaats in de Oosterkerk, de Boterhal is veel te klein.

De basisscholen hebben een groot aandeel in deze opening. Hun bijdrage aan de expositie wordt hier gepresenteerd en daarna toegevoegd aan de foto-expositie in de Boterhal waar iedereen ze kan komen bekijken.
Het is elk jaar een feest om plm. 250 leerlingen in de Oosterkerk te ontvangen.

Leerlingen van deze scholen leggen zo mogelijk, ook elk jaar op 4 mei bloemen bij “hun” monument.