Deze website maakt gebruik van foto- en filmmateriaal van derden. Waar sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk, is zo veel als mogelijk getracht om de rechthebbende te achterhalen en toestemming te verkrijgen voor het gebruik daarvan. Mocht u van mening zijn dat uw materiaal ten onrechte is gebruikt en wij er ondanks onze zorgvuldigheid niet in geslaagd zijn u als rechthebbende te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.