ANBIafbeelding anbi

Onze stichting is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.
U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan onze stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.
Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.
Onze officiële naam luidt: Stichting “Het Hoorns Comité 1940-1945”
Op de pagina Contact ziet u hoe u ons kunt bereiken.
Onze doelstelling leest u terug op deze pagina. Daar vindt u ook onze bestuurssamenstelling en hun functie.
Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.
Ons beleidsplan kunt u hier inzien: Beleidsplan Comité 4045 Hoorn 2018-2020

Ons jaarverslag van 2018 vindt u via deze link: Jaarverslag-comite-4045-Hoorn-2018

Resultatenrekening en balans: Resultatenrekening en balans 2019
De toelichting op deze begroting: Toelichting financieel jaarverslag 2019
De begroting voor 2019 treft u hier aan: Begroting lasten & baten 2020 ANBI